Bělení zubů

V současné době nabízíme v naší ordinaci variantu tzv. ordinačního bělení zubů za využití speciální bělící lampy Beyond Whitening Accelerator. Procedura trvá přibližně 120 minut a zahrnuje vyleštění zubů, určení výchozího odstínu skloviny, zajištění ochrany měkkých tkání, a aplikací bělícího gelu ve čtyřech fázích, z nichž každá trvá zhruba patnáct minut. Bělení se standardně provádí v rozsahu od pátého po pátý zub v obou čelistech. Po bělení následuje očištění zubů a vyhodnocení výsledného odstínu. Poté se provádí lokální mineralizace a pacient je poučen o péči o bělené zuby.

Před samotným bělením je nutné chrup nejdříve připravit. Zde musím zdůraznit, že bělení lze provádět jen u pacienta, který netrpí zánětem dásní, má odstraněn zubní kámen a zaléčený chrup bez kazů. Dále je nutné zhodnotit rozsah bílých výplní a umělých náhrad v úsecích určených pro vybělení, protože bělící materiál reaguje pouze se sklovinou. Umělý materiál (bílé plomby, umělé korunky zubů) zůstane v původním odstínu.

Bělení zubů nelze doporučit v případě vysoké citlivosti zubů, při zánětu dásní, u nezaléčených kazů, při výrazných defektech skloviny a u těhotných žen.