Dentální hygiena

náplň práce dentální hygienistky - dentální hygienistka pracuje samostatně v zubní ordinaci jako zaměstnanec zubního lékaře. Po ukončení tříletého denního studia na vyšší zdravotnické škole získává titul diplomovaný specialista. Náplní její práce je především prevence onemocnění zubů, ústní sliznice a parodontu (tj. dáseň, kost a vazy v okolí zubu). Podílí se na vstupním a kontrolním vyšetření dutiny ústní, hodnocení hygienických indexů, zhotovení intraorálních rentgenových snímků,ev. provedení otisků chrupu, či odběru slin. Hygienistka je oprávněna odstranit zubní kámen nad i pod okrajem dásní, dále ošetřuje citlivé zuby, provádí lokální fluoridaci, nacvičuje správné techniky ústní hygieny a kontroluje jejich účinnost. Součástí práce dentální hygienistky je také individuální a kolektivní zdravotně výchovná činnost, která se zaměřuje na prevenci všech onemocnění v dutině ústní a na vhodnou výživu.

profesionální čištění zubů- profesionální čištění zubů zahrnuje odstranění zubního kamene a měkkého bakteriálního povlaku (plaku), ale také povrchových skvrn na zubech způsobených nejčastěji pitím kávy, čaje, nebo kouřením.

Výkon se provádí za použití ručních nástrojů (kyrety a scalery) a nebo pomocí ultrazvukového přístroje.
Zubní plak a následně vzniklý zubní kámen se usazuje nejen nad okrajem dásní (kde ho obvykle zaznamená i pacient sám), ale i pod jejich okrajem na kořeni zubu, kde není vidět, ale o to více škodí.
Pokud je zubní kámen lokalizován pod okrajem dásní, může se během ošetření dostavit zvýšená citlivost až bolest. V takovém případě lze výkon provést v lokální anestezii, kterou aplikuje zubní lékař.
Profesionální čištění bývá obvykle rozděleno do dvou a více návštěv dle individuálního plánu léčby.
V první návštěvě , která trvá cca padesát minut, se provede důkladné vyšetření stavu zubů, dásní a parodontu. Na základě tohoto vyšetření se navrhne postup léčby. Poté je provedeno odstranění zubního kamene a plaku, leštění pomocí hrubé leštící pasty a rotačního kartáčku, výplach dásní a lokální fluoridace zubů. Součástí první návštěvy je také instruktáž techniky čištění a doporučení optimálních pomůcek pro ústní hygienu. Dle plánu léčby pak navazují další návštěvy, jejichž rozsah a náplň se liší dle individuálních potřeb pacienta.

Po ukončení základní léčby jsou nutné opakované návštěvy tzv. Recally, během kterých se kontroluje aktuální stav, ev. se provádí další dočištění, reinstruktáž a remotivace čištění.

každodenní péče o zuby –Stále se bohužel setkáváme s názorem, že k prevenci kazů a dalších onemocnění v dutině ústní postačí pravidelné prohlídky chrupu a vyčištění dvakrát denně nejčastěji středně tvrdým kartáčkem. Pacienti se mnohdy až u nás dozvídají o nutnosti a způsobu používání mezizubních kartáčků nebo zubních nití. Dalším důležitým faktorem preventivní péče u zuby je technika čištění, měkkost kartáčku a velikost mezizubních pomůcek. Dokud není pacient řádně poučen, nemůže(až na malé výjimky) udržet svůj chrup zdravý. Velkým omylem spousty pacientů bývá důvěra v zázračné zubní pasty a ústní vody. Samozřejmě existují přípravky, které posílí kvalitu sk loviny, nebo pomohou v léčbě zánětu dásní, ale dokud si pacient nevštípí důslednou správně prováděnou hygienu, nemůže být o účinné preventivní péči řeč.

péče o mléčný chrup - Současným trendem je vize rodinného zubního lékaře, kdy stomatolog zajišťuje péči o chrup celé rodiny včetně dětí. Naší snahou je vychovávat zodpovědné a na prevenci orientované pacienty. Proto se snažíme učit budoucí maminky a později i jejich potomky o hygienických a dietetických zásadách v péči o mléčný chrup.

speciální péče o rovnátka - Naše ordinace spolupracuje s několika specialisty z oboru stomatochirurgie, parodontologie a ortodoncie. Poslední zmíněná ortodoncie zahrnuje péči o rovnátka buď snímatelná nebo fixní. Pacient je vždy poučen o způsobu péče o rovnátka již u zmíněného specialisty, ale spousta takto léčených pacientů opomíjí pravidelné prohlídky chrupu v naší ordinaci v mylném domnění, že je tak činěno u ortodontisty. Pacient léčený fixním aparátem je výrazněji ohrožen vznikem zubního kazu a proto musí být jeho chrup důsledně a pravidelně kontrolován. V případě nedostatků v hygienické péči se provádí reinstruktáž, kdy se zkontroluje technika čištění a použité pomůcky, ev. doporučíme přípravky na posílen
'ed odolnosti .

péče o zubní náhrady - Mezi zubní náhrady patří fixní( samostatné korunky, můstky), částečné snímatelné a totální náhrady. V případě fixních náhrad připomínáme pacientům nutnost důsledné hygieny v oblasti krčků zubů pod náhradou a mezizubních prostor. Pacienti s totálními náhradami jsou povinni dodržovat pravidelné zubní prohlídky i v případě, kde není v ústech přítomen ani jeden vlastní zub, jelikož se během vyšetření nekontroluje pouze chrup ale také stav dásní, sliznic a jazyka.